Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.

 

Πρόεδρος Παρασκευόπουλος Νικόλαος npara2@otenet.gr
Αντιπρόεδρος Γαργαρόπουλος Κωνσταντίνος gargarop@otenet.gr
Γ. Γραμματέας Χαιρέτας Ιωάννης grafida1@hotmail.com
Ταμίας Τσιούστα Ουρανία tsiousta@otenet.gr
Μέλος Δρούτσας Παντελής pantelisdr@hotmail.com
Μέλος Συρίγου Άννα syrigoua@otenet.gr
Μέλος Σταυριδάκης Νίκος